Reis Magos

Para escoller as palabras do xogo terás que pulsar na primeira e na última letra, moita sorte e a divertirse!


Select Level:
{{ currentLevel.width }}x{{ currentLevel.height }}
{{cell.letter}}